Članstvo

Bosanska stranka od 2021. godine započinje sa revizijom članstva stranke.

Formular za elektronsko učlanjivanje biti će dostupan na ovoj stranici krajem januara 2021. godine, nakon izvršene revizije članstva.