O nama

PROGRAMSKA IZJAVA

I

Radi iskazivanja specifičnih interesa svojstvenih mladoj generaciji , te radi realizacije i afirmacije tih interesa u društvenom kretanju BOSS integriše mladu generaciju u progresivne društvene tokove kao ravnopravnog faktora u kreiranju i usmjeravanju društvenog kretanja.
BOSS se ne smatra izdvojenim generacijskim oblikom djelovanja, nego će zajedno sa svim organizovanim progresivnim društvenim snagama uzeti učešća u kreiranju budućnosti unoseći u svoj rad ono što je svojstveno mladosti: aktivitet, otvorenost, kreativnost antidogmatičnost, savremenost, neposrednost i konkretnost, spajajući mladost sa životnim iskustvom starijih.
BOSS polazi od svog neotuđivog prava da utiče u projektovanju budućnosti prema mjeri onih kojima ta budućnost i pripada.

II

BOSS u svom odnosu prema drugima polazi od načela humanizma i ne prihvata nikakve podjele među ljudima koje vode međusobnom sukobu, neravnopravnosti, isticaju jednih na račun drugih jer polazimo od istine da se ljudi rađaju slobodni i jednaki u svojim pravima.
BOSS polazi od pojedinačnog, konkretnog čovjeka kao neponovljive vrijednosti koja prethodi svakom kolektivitetu. Interes kolektiviteta ne može biti iznad interesa pojedinca. Stojimo na stanovištu da čovjek slobodno pristupa društvenoj grupi radi ostvarenja svog interesa i afiniteta i slobodnog istupa i pristupa drugoj saglasno svom slobodnom opredjeljenju.
BOSS je protivan svakom društvenom organizovanju u kojem se gube indvidualne vrijednosti čovjeka.

III

BOSS ne prihvata nacionalne podjele među ljudima, a pogotovo u slučaju kada te podjele služe za uspostavljanje vlasti. Nacionalno osjećanje lično je pravo svakog pojedinca i ono spada u red ljudskih prava, sloboda i nacionalnih kultura.
BOSS u svojoj društveno-političkoj osnovi ima integrativnu vrijednost označenu pojmom „Bosanac „. Bosanstvo je živa spona među ljudima bosanskohercegovačkog prostora i sadrži u sebi zajedničke kvalitete Bošnjaka, bosanskohercegovačkih Srba i Hrvata i pripadnika drugih nacija koji žive u BiH.
Bosanstvo nije protivno nijednom nacionalnom osjećanju. Bosanstvo je jedini temelj sa kojeg je moguće graditi jedinstvenu bosansko-hercegovačku društvenu zajednicu.

IV

BOSS se zalaže:

 a) U oblasti ljudskih i građanskih prava:

 • Za ljudsko pravo na slobodu, jednakost, slobodu savjesti, slobodu iskazivanja ličnih mišljenja i slobodu vjeroispovijesti
 • Za ravnopravnost ljudi, građana i naroda
 • Za slobodan razvoj prirodnih i stečenih sposobnosti,
 • Za vladavinu demokratskih utemeljenih zakona,
 • Za istinsko pravo građana na demokratsku kontrolu vlasti,
 • Za slobodu kretanja, nastanjivanja i rada,
 • Za slobodu javnosti i nezavisnost svih vrsta javnih glasila,
 • Za izborni sistem koji omogućuje iskazivanje volje svih ljudi.

b) U oblasti ekonomije i tržišta :

 • Za samostalnost preduzeća u odnosu na državu i slobodu tržišnog nadmetanja,
 • Za sigurnost vlasništva
 • Za ravnopravnost na radnom mjestu i za sve oblike suodlućivanja radnika u upravljanju,
 • Za ravnopravnost svih oblika vlasništva,
 • Za slobodno kretanje radne snage, roba i kapitala,
 • Za slobodu lične poslovne inicijative,
 • Za stimulativnu poresku politikukoja će omogućiti proširenje poslovnih inicijativa,
 • Za pravo poslovnih ljudi da ne snose samo poslovni rizik, nego da imaju i puno pravo na poslovni uspjeh
 • Za pravnu sigurnost vlasništva i poslovanja

c) U oblasti socijalne politike:

 • Za puno zapošljavanje i zaštitu radnih prava,
 • Za osiguranje ljudskih uslova za nezaposlene,
 • Za trajnu i sigurnu zaštitu porodica poginulih bioraca i za rehabilitaciju i zapošljavanje ratnih invalida,
 • Za zaštitu bolesnih i nemoćnih,
 • Za sigurnost stanovanja za sve,
 • Za besplatno javno zdravstvo, školstvo i druge društvene usluge.

V

BOSS se opredjeljuje:

 1. Za odbranu životnog prostora Bosanaca kao osnove sa koje je moguća reintegracija Bosne i Hercegovine,
 2. Za pravičan mir koji će sačuvati ljude od daljih pogibija, stradanja, uništenja ličnog vlasništva, infrastrukture, privrednih kapaciteta i prirodnih resursa,
 3. Za kažnjavanje ratnih zločinaca,
 4. Za povratak izbjeglica u svoje zavičaje,
 5. Za cjelovitu sekularnu Bosnu i Hercegovinu koja će imati centralnu vlast u stepenu dovoljnom za međunarodno-pravni subjektivitet, sastavljenu od nekompromitovanih predstavnika triju državotvornih naroda.

Tuzla, aprila 1994.