Press konferencija – 01.07.2016.

U povodu realizovanih komunalnih radova u protekloj godini na području Grada Tuzla

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je na današnjoj press konferenciji prezentirao informaciju i realizaciji kapitalnih projekata za proteklu godinu, a koji se odnose na izgradnju puteva, vodovodne i kanalizacione mreže, toplifikacije, javne rasvjete i projekata iz drugih oblasti, i koji su realizovani učešćem BOSS-a u zakonodavnoj vlasti Grada Tuzla. U protekloj godini, pored redovnog oržavanja komunalne infrastrukture, realizacijom Programa kapitalnih investicija za period 2015.-2019. godina u više mjesnih zajednica pokrenuta je izgradnja sistema vodosnabdijevanja u dužini od 18.525 metara i cestovne infrastrukture u dužini putnih pravaca od 18.383 metra, koji su svi okončani. Takođe je u brojnim mjesnim zajednicama završena realizacija toplifikacije, izvođenja vrelovodnih ogranaka i rekonstrukcije sistema grijanja u vrijednosti od oko 5,5 miliona KM, a okončani su radovi i na izgradnji, proširenju i sanaciji javne rasvjete u dužni od 25.280 metara, odnosno postavljeno je 268 stubova sa 916 svjetiljki. Okončani su radovi i na drugim projektima izradnje mostova i vodoregulacije, te drugi projekti od interesa građana u mjesnim zajednicama, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

01.07.2016.

You may also like...