Press konferencija – 15.01.2016.

U povodu izvještaja o radu Gradskog vijeća Tuzla za 2015. godinu

Izvještaj o radu Gradskog vijeća Tuzla za 2015. godinu ponovo dokazuje da je moguće djelovati drugačije od aktuelnog političkog nemorala u aktuelnom stanju teške ekonomske i političke krize, kada se rad svih nivoa vlasti u državi svodi samo na borbu za profiterske interese, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Ulazak BOSS-a u zakonodavnu vlast Tuzle na prošlim lokalnim izborima, i implementacija BOSS-ovih zahtjeva o načinu rada Vijeća, rezultirao je nametnutim izrazito efikasnim i odgovornim radom. To dokazuje i Izvještaj o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća za 2015. godinu, jer je Vijeće od planiranih razmatranja 86 materijala realizovalo 506 materijala u okviru 416 tačaka. I Izvještaj o izvršenju Programa rada Vijeća za 2014. godinu dokazuje kontinuitet u rekordnom djelovanju Vijeća, jer je od predviđenih 86 materijala Vijeće razmatralo 586 materijala u okviru 379 tačaka. Dokaz konstantnog rada Vijeća je i Izvještaj o radu za 2013. godinu, jer je od predviđena 83 materijala razmatrano 622. Navedeni izvještaji o radu dokazuju da je Gradsko vijeće Tuzla najefikasnija zakonodavna institucija u državi, te da je u opštem teškom ekonomsko-političkom stanju u državi – i dalje jedina svijetla društveno-politička tačka, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

15.01.2016.

You may also like...