Saopštenje za javnost u povodu dopune krivične prijave protiv Milorada Dodika i prijedloga za određenje pritvora

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović dostavio je Tužilaštvu BiH dopunu krivične prijave protiv Milorada Dodika od 29. 7. 2021. godine, jer je prijavljeni zajedno sa drugim licima u proteklom vremenu nastavio sa javnim istupima u cilju razdora i netrpeljivosti među konstitutivnim narodima u BiH, podstrekavanjem funkcionera prijavljenog SNSD-a i drugih političkih organizacija na blokiranje rada institucija BiH, uz prijetnju narušavanja teritorijalnog integriteta BiH najavama otcjepljenja Republike Srpske, kao i ugrožavanjem funkcionisanja Oružanih snaga BiH i mira u državi. Milorad Dodik, SNSD i druga lica su prijavljeni kao organizovana kriminalna grupa zbog kršenja članova 145a., 156.,  157., 219. stav 2, 220., 247., 248., 249. i 250. a u vezi sa članovima   26., 29. i 30. uključujući i članove iz Glave XIV- Odgovornost pravnih lica za krivična djela – Krivičnog zakona BiH.

U krivičnoj prijavi je, između ostalog, navedeno: „S obzirom na okolnost da bi se prijavljeni mogli pozvati na imunitet uslijed činjenice da su nosioci javnih funkcija, smatramo da nemaju pravo na imunitet jer nisu djelovali u okviru svojih dužnosti, a posebno Dodik Milorad koji ima imunitet shodno članu 12. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH i shodno članu 3. Zakona o imunitetu BiH, ali se može primijeniti samo na nadležnosti i dužnosti iz člana 9. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH, a ne na navedena krivična djela.

Stoga smatramo da je Tužilaštvo BiH dužno oformiti predmet protiv Dodik Milorada i prijavljenih drugih lica, te ukoliko se pozovu na imunitet da shodno odredbi člana 6. Zakona o imunitetu BiH Tužilaštvo BiH zatraži od Suda BiH odluku o utvrđivanju nepostojanja imuniteta prijavljenih, jer su povrede Krivičnog zakona BiH izvršili suprotno propisima koji određuju njihove službene dužnosti, odnosno prijavljeni su djelovanjem mimo svojih nadležnosti i ovlaštenja, te zloupotrebom službenog položaja ili ovlasti kršili Krivični zakon BiH, a posebno jer su prijavljeni javno najavili i vršili faktičko blokiranje rada državnih institucija.

Tužilaštvo BiH je dužno što prije izvršiti potrebne istražne radnje, izvršiti uvid u predmetne medijske izvještaje u BiH u protekla tri mjeseca, po potrebi i ranije, kao i u komentare u objavljenim tekstovima koji dokazuju uznemirenost građana, kao i saslušati prijavljenog Dodik Milorada i utvrditi koja su druga lica odgovorna za izvršenje navedenih krivičnih djela, te provesti druge dokaze, a da se potom, ukoliko se osnovanim pokaže prijava, u odnosu na počinioce provede krivični postupak po odredbama Zakona o krivičnom postupku BiH i Sudu BiH podnese optužnica, a sve u najkraćim mogućim rokovima zbog evidentne opšte uznemirenosti građana Bosne i Hercegovine.

Takođe predlažemo da Tužilaštvo BiH shodno odredbama člana 132. stav (1) tačke c) i d). Zakona o krivičnom postupku BiH podnese Sudu BiH prijedlog za određenje pritvora Dodik Miloradu i drugim licima“.

You may also like...