09. januar 2001.

u povodu nemara bh. vlasti za zdravstvenu bezbjednost građana

Bosanska stranka osuđuje indolentnost političkih subjekata u BiH koji su pokazali krajnju nemarnost za zdravstvenu bezbjednost građana u slučaju “balkanskog sindroma” – koji je u centru svjetske pažnje.

Iako Bosna i Hercegovina posjeduje visokostručni kadar za ispitivanje ozračenosti tla, namirnica i građana, neshvatljivo je da niko od društveno-političkih subjekata ne nalaže mjere istrage u povodu alarmantnog povećanja kancerogenih oboljenja.

Bosanska stranka poziva Vijeće ministara BiH da hitno naloži formiranje ekspertne komisije koja bi u saradnji sa Odjeljenjem za kontrolu radioaktivnosti i zaštitu životne sredine pri Institutu za naučno-tehnološku saradnju Veterinarskog fakulteta u Sarajevu – istražila štetnost svih oblika ugrožavanja zdravlja bh. građana.

You may also like...