10. juli 2001.

u povodu otvorenog zahtjeva Visokom predstavniku za zabranu rada SDS-a – u slučaju incidenata prilikom komemoracije u Srebrenici

Predsjednik Bosanske stranke i federalni poslanik Mirnes Ajanović upućuje otvoreni zahtjev Visokom predstavniku Volfgangu Petriču, da javno upozori SDS, da će svaki incident pri polaganju kamena temeljca za memorijalni centar u Potočarima u Srebrenici rezultirati zabranom rada ove deklarisano nacionalističke stranke – koja zajedno sa već zabranjenom SRS stoji iza Ravnogorskog četničkog pokreta, i prema izjavama međunarodnih zvaničnika i podacima MUP-a F BiH organizuje incidente kojima namjerava spriječiti komemoraciju.

Predsjednik Bosanske stranke Mirnes Ajanović i ovom prilikom upozorava Volfganga Petriča da provedba Okvirnog mirovnog sporazuma za BiH pretpostavlja neophodnost ukidanja nacionalnih stranaka, te ponovo poziva Visokog predstavnika da proglasi zakon koji obavezuje sve stranke na formiranje multietničkih stranačkih i kadrovskih struktura, koje bi obezbijedile adekvatno provođenje Odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti bh. naroda na cijeloj teritoriji BiH

You may also like...