12. april 2001.

u povodu pritisaka međunarodne zajednice na zvanične bh. organe, da prihvate nerealnu raspodjelu imovine u procesu sukcesije imovine bivše Jugoslavije

Bosanska stranka smatra da je pritisak koji međunarodna zajednica vrši na zvanične bh. organe – da prihvate nerealnu raspodjelu imovine u procesu sukcesije imovine bivše Jugoslavije – još jedan nesuvisli eksperiment sa standardom građana BiH.

Predstavnici međunarodne zajednice očigledno ne žele ili neće da uče na vlastitim greškama, nego i dalje projektuju svoje interese preko leđa građana BiH – kao što je to već učinjeno sa kriminalnim procesom privatizacije i protivzakonitim i nehumanim umanjenjem penzija. Neshvatljivo je da niko od njih ne želi uvažiti mišljenje dokazanih ekonomskih stručnjaka koji su učinili i konkretne poteze u interesu BiH, kao što je to gospodin Piter Nikol.

Bosanska stranka podržava mišljenje koje zastupa gospodin Nikol, da Bosni i Hercegovini,       u skladu sa njenim učešćem u bruto proizvodu bivše Jugoslavije, mora pripasti 15,3% imovine koja se dijeli, a ne 12,7 % kako to insistira međunarodna zajednica.

BOSS zahtijeva od zvaničnih bh. organa da dokažu da su za ekonomski napredak         zemlje – insistiranjem na procentu imovine bivše Jugoslavije koji pravno i pravedno pripada Bosni i Hercegovini i njenim građanima.

You may also like...