14. juni 2001.

u povodu otvorenog zahtjeva Premijeru FBiH za sankcionisanje urednika TV BiH,   koji su odgovorni za kontinuiranu informativnu blokadu rada federalnog Parlamenta

Bosanska stranka najoštrije osuđuje kontinuiranu informativnu blokadu rada federalnog Parlamenta od strane TV BiH – kojom rukovodni ljudi televizije, koji su pod direktnom kontrolom OHR-a i Visokog predstavnika, ne izvršavaju svoju Ustavnu i zakonsku obavezu blagovremenog i tačnog informisanja građana o radu parlamentarnih predstavnika.

Neprenošenjem jučerašnjeg zasjedanja federalnog Parlamenta, odgovorni ljudi TV BiH su građanima uskratili strateške informacije koje su direktno vezane za njihovu budućnost – a tiču se rasprave o Programu rada federalne Vlade. Posebno je zabrinjavajuće, što je TV BiH prekinula direktan prijenos rada Parlamenta, nakon što je federalni poslanik i predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, tokom vanredne sjednice, zahtijevao izjašnjavanje poslanika o smjeni i pokretanju odgovornosti Visokog predstavnika – zbog neizvršavanja obaveza koje proizlaze iz Aneksa 10. Dejtonskog sporazuma, što je rezultiralo direktnim ugrožavanjem Bošnjaka i multietničke države BiH.

Obzirom na činjenicu da više od polovine prisutnih poslanika, tačnije 51 od 93, nisu bili protiv smjene Visokog predstavnika, očigledno je da se rukovodstvo TV BiH povinovalo zahtjevima funkcionera kojima ne odgovara da građani BiH čuju i vide informacije – koje su Parlamentu prezentirane o neradu, nepravilnostima i kršenjima zakona od strane međunarodnih zvaničnika.

Bosanska stranka zahtijeva od Premijera FBiH, da upotrijebi svoje ovlasti i sankcioniše urednike TV BiH koji su direktno odgovorni za provedbu cenzure informacija o radu opozicionih političkih partija u federalnom Parlamentu – kako bi građani bar djelimično ostvarili svoje ustavno pravo na tačno i pravovremeno informisanje.

You may also like...