23. april 2001.

u povodu ekonomskih naznaka drastičnog povećanja državnog deficita, i besperspektivnosti bh. privrede

Bosanska stranka poziva Parlament BiH, i druge nadležne državne organe, da što hitnije provedu najvažniji zaključak Pakta za stabilnost – odnosno da pristupe potpisivanju Memoranduma o razumijevanju koji predviđa bescarinsku trgovinu sa zemljama članicama Pakta.

Obzirom da je Bosna i Hercegovina jedina članica Pakta za stabilnost koja ima samo jedan međudržavni ugovor o slobodnoj trgovini, bh. ekonomija je trenutno najbesperspektivnija ekonomija u regionu. Bosanska stranka s toga smatra da je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, prije predviđenog roka, neophodan i hitan korak ka smanjenju državnog deficita i stvaranju realnih pretpostavki za pokretanje bh. ekonomije.

You may also like...