27.07.2018. – u povodu podnesene krivične prijave Tužilaštvu TK zbog kršenja prava iz radnog odnosa 327 radnika Fabrike obuće „Aida“ d.d. Tuzla

Zbog indicija o namjeri povrede prava iz radnog odnosa 327 radnika Fabrike obuće Aida DD Tuzla, Mirnes Ajanović je u svojstvu advokata radnika dostavio krivičnu prijavu Tužilaštvu Tuzlanskog kantona protiv povjerilaca koji imaju veliku finansijsku moć i drugih lica, a koji, prema navodima radnika, namjeravaju da po nevažećim zakonskim normama izvrše raspodjelu novčanih sredstava iz stečajne mase u iznosu od oko 3,5 miliona KM.

Zakonom o izmjenama Zakona o stečajnom postupku FBiH, članom 1. normirano je da se član 33. mijenja i glasi, citiramo: „U potraživanja višeg isplatnog reda ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i potraživanja na osnovu naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti“, završen citat. S obzirom na zakonsku izmjenu, kojom su radnička potraživanja stavljena u viši isplatni red, oštećeni radnici imaju zakonsko pravo na naknadu svojih zarađenih plata i doprinosa, istakao je Mirnes Ajanović na današnjoj press konferenciji, na kojoj su prisustvovali i predstavnici radnika.

27.07.2018.

You may also like...