Corona Investigative Committee – Istražni odbor za koronavirus

ISTRAŽNI ODBOR ZA KORONAVIRUS 90-A SESIJA: ADVOKAT MIRNES AJANOVIĆ, PREDSJEDNIK BOSS-BOSANSKE STRANKE I ADVOKAT RAJNER FILMIH (REINER FUELLMICH)
TEMA: BORBA PROTIV COVID-POTVRDA U BOSNI I HERCEGOVINI I SVIJETU

Transkript uvodnog govora

Ja sam Mirnes Ajanović, advokat, u advokaturi sam 15 godina. Magistar sam prava iz oblasti slobode izražavanja „Sloboda izražavanja u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih ustavnih sudova“ i predsjednik BOSS – Bosanske stranke sa gotovo tridesetdecenijskim političkim iskustvom u borbi za ljudska prava i suprotstavljanju nenarodnoj vlasti. U završetku sam doktorskog rada pod nazivom “Reforma pravosuđa u BiH sa aspektom na pravično suđenje“.

Proteklu godinu, a i ovu, obilježava za civilizaciju nezapamćeno kršenje osnovnih ljudskih prava, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Evropske konvencije o ljudskim pravima, ustava i zakona svih država svijeta od strane vlasti u svakoj državi koja je pandemiju upotrijebila u svrhe manipulacije, ucjene i totalitarnog vladanja. Zloupotreba pandemije od strane totalitrane vlasti probudila je relikvije prošlosti zasnovane na segregaciji ljudi i zabrani ne samo izražavanja nego i prava na slobodu mišljenja, a sve na osnovu režimske medijske stvorene opšte psihoze straha od virusa i straha od prozivanja svih koji se suprotstave vakcinaciji.
Bosna i Hercegovina se također našla na udaru virusa totalitarnog vladanja, medicinsko-političkih manipulacija i jednostranog izvještavanja većine medija uz uskraćivanje prava na slobodu govora i brutalno cenzurisanje svega što nije zvanični stav vlasti.
Vlasti u BiH su od početka primjenjivale represivne metode ograničavanja kretanja građana, a momenat kada je otpor prešao u revoluciju bila je prošlogodišnja avgustovska izjava ministra zdravstva Kantona Sarajevo, koji je javno zaprijetio da vlast neće imati milosti za građane koji pružaju otpor vakcinaciji.
Tada smo na totalitarnu političku vatru odgovorili pravno-političkom vatrom. Podnesena je krivična prijava protiv ministra i Vlade shodno odredbi člana 177. Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina iz Krivičnog zakona Federacije BiH, za šta je predviđena kazna zatvora od godine do osam godina a i zbog kršenja Zakona o zabrani diskriminacije BiH.
U tadašnjem gostovanju u TV emisiji na N1 najavio sam da se zbog prijetnje vlasti građani iz inata neće vakcinisati, i od tada traje nesprestana i svakodnevna borba, kao advokata i političara, za ukidanje covid fašizma i jednoumlja, korištenjem svih pravnih stedstava uključujući i apelacije Ustavnom sudu BiH, a to traje i danas i to je prvi element za dobijanje bitke protiv vlasti u svakoj državi.
Nakon krivične prijave vlast se povukla ali jasno je bilo da je to privremeno.

Drugi element za dobijanje bitke je prezentiranje građanima informacija da li su vakcine opasne, jer vlast prezentira informacije da su bezopasne. Zatražio sam shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama od vlasti odgovore na 20 pitanja u vezi sa procesom vakcinacije nakon najava iz okruženja i informacija da bi vakcinacija mogla postati obavezna, i da se bez covid-potvrda neće moći kretati što je za cilj imalo indirektnu prisilnu vakcinaciju.
Državna Agencije za lijekove i medicinska sredstva dostavila mi je putem Vijeća ministara BiH zvanična upustva proizvođača vakcina, koja se mogu preuzeti na mojoj advokatskoj stranici, i dala samo na jedno pitanje odgovor, citiram: „Niti jedna vakcina protiv Covid-19 nije dobila dozvolu za stavljanje u promet u BiH“.

U službenim uputama proizvođača vakcina koje smo dobili navedeno je da interakcija sa drugim lijekovima ili vakcinama uopšte nije prostudirana. U kontraindikacijama prijema vakcine, što je zabrana primanja lijeka ili vakcine koja se smatra rizičnim lijekom, navedene su teže hronične bolesti, što pokazuje da većina starijih osoba koje imaju hronične bolesti ili osoba sa udruženim bolestima vakcine ne smiju primiti jer ih mogu ubiti. Kontraindikacije su navedene za trudnoću i dojenje, a u svim uputama kontraindikacije su i za lica ispod 18 godina osim za Pfizera. Navedeno je da se tokom primanja vakcine može izgubiti svijest, da se vakcine Pfizer, AstraZeneca i Sputnik prije upotrebe moraju nježno okretati, i to Pfizer deset puta, i da se ne smiju protesti a u suprotnom moraju se baciti, dok se vakcine Sinofarm i Sinovac moraju dobro protresti. U Sputniku je napisano da prije primanja vakcine dobrovoljca mora pregledati liječnik.
Sve je prezentirano u video serijalu VAKCINALIZAM koji ima deset dijelova i u tekstualnoj formi i redovno dostavljano medijima. U ovoj godini video serijal se nastavlja pod nazivom DEMO(N)KRATIJA, a sve se nalazi na YouTube kanalu BOSS Bosanska stranka.

Federalna vlast 18. 11. prošle godine donosi naredbu za uvođenje covid-potvrda, koja je trebala stupiti na snagu 20. 12. a nakon krivične prijave i protiv njih dobijam poziv za gostovanje u Face TV 20. 11. gdje sam u toku sata prezentirao naprijed navedeno.

Tu sam naveo i treći element za dobijanje bitke protiv državnog covid terora koji se sastoji od javnog obavještenja građanima da ću protiv svih koji ih budu prisiljavati na vakcinaciju podnijeti krivičnu prijavu, pa su i poslodavci prestali prijetiti uposlenicima. Face TV je odmah nakon emisije organizovala višednevnu anketu sa pitanjem da li ćete se vakcinisati jer nećete moći na posao i ući u zatvorene objekte, a odgovor građana je bio 85 odsto – da se neće vakcinisati.
Narednih dana svakodnevno je pojačana prezentacija činjenica o protivustavnosti i apsurdnosti uvođenja covid-potvrda, uz obrazloženja da se i vakcinisani mogu zaraziti i prenijeti virus, što je potvrdila i WHO 24. 11. 2021. godine, i da nema osnova za uvođenje covid-potvrda, kojim se samo omogućava radikalno širenje virusa od strane vakcinisanih koji nisu ni pod kakvom kontrolom.
Najavili smo i javne proteste i vlast je 2. 12. 2021. donijela odluku o povlačenju naredbe za uvođenje covid-potvrda.

Vlast Kantona Sarajevo je 6. 1. 2022. donijela odluku o obaveznoj vakcinaciji starijih od 60 godina i zdravstvenih radnika, sa stupanjem na snagu isti dan i uz asistenciju policije za provođenje naredbe, ali su odustali 20. 1. nakon naše svakodnevne borbe, podnošenja krivičnih prijava, dopuna, uključujući i krivičnu prijavu za pokušaj ubistva. Naveli smo da djeluju kao organizovana kriminalna grupa sa namjerom masovnog stradanja građana glavnog grada BiH, podnijeli apelaciju Ustavnom sudu BiH i naravno nakon što su građani putem društvenih mreža zaprijetili rušenjem vlasti, a pomogli su i građani susjednih država, to je povučena naredba o obaveznoj vakcinaciji.

Povlačenje nehumanih odluka vlasti je rezultat i četvrtog elementa da se dobije bitka protiv vlasti, odnosno vlast mora imati suprotstavljenju agilnu i upornu opoziciju koja će djelovati kako je naprijed navedeno kako bi se u strahu od gubitka izbora vlast morala povući i ukinuti nehumane mjere. Ako opozicija šuti, jer je to moguće obzirom da je u BiH BOSS-Bosanska stranka jedina koja se suprotstavila totalitarnoj vlasti, onda kolege pravnici moraju u svakoj državi oformiti polititičku stranku i pružiti otpor na pravno-političkim osnovama kojima je oslobađena Bosna i Hercegovina.
Naravno, ne smiju se zaboraviti ni tzv. fact checkeri koji u službi ostvarivanja ekstra profita proizvođačima vakcina proglašavaju lažnima istinite informacije i vijesti i vrše blokadu informacija o rizičnoj vakcinaciji, te time ugrožavaju živote građana. I protiv njih smo podnijeli krivične prijave zbog brojnih krivičnih djela, a krivičnim zakonom je omogućena i zabrana djelovanja pravnih lica ukoliko vrše krivična djela.
Takođe i svi mediji su došli do crvene linije kada se moraju odlučiti da li su za ili protiv slobode i života građana, ili će nastaviti služiti ostvarivanju ekstra profita proizvođačima vakcina i snositi bar moralnu odgovornost za stradanje građana koji su primili vakcinu i pored kontraindikacija a nisu bili upoznati sa posljedicama.
I prema uputama proizvođača vakcina nesporno je da vakcine nisu, više ili manje, sigurne. Ljudi se ne smiju primoravati na vakcinaciju eksperimentalnom vakcinom i moraju biti upoznati sa svim informacijama o vakcinaciji prije vlastite odluke o tome hoće li primiti vakcinu ili ne, bez bilo kakve prisile, kako je to i određeno Rezolucijom Vijeća Evrope 2361 (2021). Ne smije se vršiti vakcinacija van zdravstvenoh ustanova i mora se prije prijema vakcine izvršiti pregled lica i uvid u njegov zdravstveni karton, jer ljudi su primorani da slažu da nemaju hroničnih bolesti jer su primorani primiti vakcinu radi uskraćivanja prava na slobodu kretanja i rada. Mnogi se odlučuju za prijem vakcine ne radi navodne zaštite od korone nego radi vraćanja oduzetih prava, a i to je svakako privremeno jer će svima brzo isteći vakcinalni status ako se ponovo ne vakcinišu, a to je i cilj vlasti koja je korumpirana u cilju ostvarivanja ekstra profita proizvođačima vakcina.

Ima i peti element, da bi zaštitili države koje su dobile bitku moramo dobili rat protiv covid terora u cijelom svijetu. Bez obzira na uspjeh mora se nastaviti borba ne samo za svoju državu nego za svaku državu na svijetu, a danas se borimo i ovim sastankom. Moramo se uvezati i sarađivati svi koji pružaju otpor u svakoj državi i to stezanjem pesnice otpora protiv zle vlasti, jer ukoliko se ne ujedinimo onda nas mogu slomiti, kao i prste na šaci ako nisu stisnuti u pesnicu.

Bosna i Hercegovina je primjer da se nehumana i zla vlast može natjerati na odustajanje od diskriminacije i ponižavanja građana ali i od ugrožavanja zdravlja i života građana bilo koje države u svijetu.

Naprijed su navedene upute kako se u svakoj državi može boriti protiv zloupotrebe pandemije od strane totalitarne vlasti.

I ovom prilikom pozivam sve građane u cijelom svijetu na jedinstvo u pružanju otpora kršenju ljudskih prava garantovanih Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ustavima i zakonima svake države na svijetu.

Za slobodu i život svakoga od nas, u svakoj državi svijeta, moramo se izboriti javnim građanskim otporom kršenju prava na slobodu misli, slobodu izražavanja, kretanja, rada i slobodu izbora liječenja, što uključuje pravo na slobodu izbora svakog pojedinca da li se vakcinisati ili ne protiv Covid-19, bez ucjena, pritisaka i prijetnji, posebno jer smo i pred virusom svi isti – obzirom da je naučno nesporno da se vakcinisani mogu zaraziti i prenositi virus kao i nevakcinisani.

Iz slobodne Bosne i Hercegovine sve građe i narode svijeta pozivamo na jedinstvo u otporu protiv totalitarizama sa porukom – da se sve vlasti u svijetu mogu natjerati da prestanu sa prisilnom vakcinacijom protiv Covid-19 i kršenjem međunarodnih i ustavom svake države zagarantovanih osnovnih ljudskih prava, kao i prava na slobodu prenošenja necenzurisanih informacija građanima u svakoj državi na svijetu.
Mora odmah prestati državno-policijska represija, moraju prestati prijetnje građanima, segregacija i ponižavanje – u suprotnom totalitarna vlast svake države mora pasti!

__________________________

Transcript of the introductory speech

I am Mirnes Ajanović, lawyer, with 15 years of experience in the field of law. I have a master's degree in the field of freedom of expression, with the title of master's thesis “Freedom of expression in the jurisprudence of the European Court of Human Rights and national constitutional courts” and president of BOSS – Bosnian Party with almost thirty years of political experience in fighting for human rights and opposing unpopular government. I am completing my doctoral dissertation entitled “Judicial Reform in BiH with an Aspect of a Fair Trial”.

The past year, as well as this one, is marked by unprecedented violations of basic human rights, the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights, the constitution and laws of all countries by the authorities in each country that used the pandemic for manipulation, blackmail and totalitarianistic government. The abuse of the pandemic by the totalitarian government has awakened relics of the past based on segregation of people and banning not only expression but also the right to freedom of opinion, all based on the regime's media-created general psychosis of fear of viruses and fear of calling out all those who oppose vaccination.

Bosnia and Herzegovina has also been hit by a virus of totalitarian rule, medical and political manipulation and one-sided reporting by most media outlets, denying the right to freedom of speech and brutally censoring anything that is not the official position of the government.

Authorities in BiH have used repressive methods to restrict the movement of citizens from the beginning, and the moment when the resistance turned into a revolution was last August's statement by the Sarajevo Canton Health Minister, who publicly threatened that the government would have no mercy for citizens resisting vaccination. Then we responded to the totalitarian political fire with legal-political fire. Criminal charges were filed against the Minister and the Government in accordance with the provisions of Article 177. Violation of equality of man and citizen from the Criminal Code of the Federation of BiH, for which a prison sentence of one to eight years is envisaged and for violating the Law on Prohibition of Discrimination in BiH.

In the appearance on the TV show on N1, I announced that due to the threat of the government, citizens will not be vaccinated out of spite, and since then there I have been in a constant and daily struggle, as lawyer and politician, to abolish covid fascism and unanimity, using all legal safeguards court of BiH, and it continues today and it is the first element for winning the battle against the government in every state.

After the criminal report, the government withdrew, but it was clear that it was temporary.

Another element for winning the battle is presenting information to citizens on whether vaccines are dangerous, because the government presents information that they are safe. Pursuant to the Law on Freedom of Access to Information, I asked the authorities to answer 20 questions regarding the vaccination process after announcements from the environment and information that vaccination could become mandatory, and that without covid confirmation they will not be able to move, which aimed at indirect forced vaccination. .

The State Agency for Medicines and Medical Devices provided me with official instructions from vaccine manufacturers through the Council of Ministers of BiH, which you can download on my lawyer's web page, and gave only one answer to the question, I quote: “No vaccine against Covid-19 has received permission to place to traffic in BiH “.

The official instructions of the vaccine manufacturers that we received state that the interaction with other drugs or vaccines has not been studied at all. Contraindications to receiving the vaccine, which is a ban on receiving a drug or vaccine that is considered a risky drug, there are listed more serious chronic diseases, which shows that most elderly people with chronic diseases or people with co-morbidities should not receive the vaccine because it can kill them. Contraindications are listed for pregnancy and breastfeeding, and in all instructions, contraindications are also for persons under 18 years of age, except for Pfizer. It is stated that consciousness may be lost while receiving the vaccine, that Pfizer, AstraZeneca and Sputnik must be gently rotated before use, and that Pfizer must be rotated ten times, and that they must not be shaken or else they must be thrown, while Sinofarm and Sinovac must be well shaken. It is written in Sputnik that a volunteer must be examined by a doctor before receiving the vaccine.

Everything is presented in the video series VACCINALISM, which has ten parts and in text form and regularly delivered to the media. This year, the video series continues under the name DEMO(N)CRACY and everything can be found on the YouTube channel BOSS Bosnian Party.

On November 18 last year, the federal government issued an order for the introduction of covid-certificates, which was supposed to take effect on December 20, and after criminal charges against them, I received an invitation to appear on Face TV on November 20, where I presented above said.

I also mentioned the third element for winning the battle against state covid terror, which consists of informing the citizens that I will file criminal charges against all those who force them to get vaccinated, so the employers have stopped threatening the employees. Immediately after the show, Face TV organized a several-day poll with the question of whether you will be vaccinated because you will not be able to go to work and enter closed facilities, and the response of citizens was 85% – that they will not be vaccinated.

In the following days, the presentation of facts about the unconstitutionality and absurdity of the introduction of covid certificates was intensified, with explanations that vaccinated people can become infected and transmit the virus, which was confirmed by the WHO on November 24, 2021, and that there are no grounds for covid certificates, which only allows the radical spread of the virus by vaccinees who are not under any control.

We also announced public protests, and on December 2, 2021, the government made a decision to withdraw the order for the introduction of covid-certificates.

On January 6, 2022, the Sarajevo Canton authorities made a decision on mandatory vaccination of people over 60 and health workers, with effect from the same day and with the assistance of the police to carry out the order, but they gave up on January 20 after our daily struggle, criminal charges including criminal charges of attempted murder. We stated that they act as an organized criminal group with the intention of mass suffering of citizens of the capital of BiH, filed an appeal to the Constitutional Court of BiH and of course after citizens threatened to overthrow the government through social networks, and citizens of neighboring countries helped, and as result the mandatory vaccination was withdrawn.

Withdrawal of inhumane decisions of the government is the result of the fourth element to win the battle against the government, ie the government must have an agile and persistent opposition that will act as stated above so that in fear of losing the election the government must withdraw and abolish inhumane measures. If the opposition is silent, because it is possible since the BOSS-Bosnian Party is the only one in BiH that opposed the totalitarian government, then fellow lawyers must form a political party in each country and offer resistance on the legal and political grounds that liberated Bosnia and Herzegovina.

Of course, we must not forget the so-called fact checkers who, in the service of making extra profit, declare true information and news to vaccine manufacturers false and block information on risky vaccination, thus endangering the lives of citizens. We have also filed criminal charges against them for numerous criminal offenses, and the criminal law also provides for a ban on the activities of legal entities if they commit criminal offenses.

Also, all the media have reached the red line when they have to decide whether they are for or against the freedom and life of citizens, or will continue to serve extra profits to vaccine manufacturers and bear at least moral responsibility for the suffering of citizens who received the vaccine and were aware of the consequences.

And according to the instructions of the vaccine manufacturer, it is indisputable that the vaccines are not, more or less, safe. People must not be forced to be vaccinated with an experimental vaccine and must be informed of all information about vaccination before deciding whether or not to receive the vaccine, without any coercion, as required by Council of Europe Resolution 2361 (2021). Vaccination must not be performed outside health institutions and a person must be examined and his health card inspected before receiving the vaccine, because people are forced to agree that they do not have chronic diseases because they are forced to receive the vaccine to deny them the right to freedom of movement and work. Many decide to receive the vaccine not for alleged protection against the crown but for the return of revoked rights, and this is certainly temporary because everyone's vaccination status will quickly expire if they are not vaccinated again, and that is the goal of a corrupt government to make extra profits to the vaccine manufacturers.

There is also a fifth element, to protect the states that won the battle we must win the war against covid terror in the whole world. Regardless of the success, the fight must continue not only for our country but for every country in the world, and today we are fighting with this meeting as well. We must unite and cooperate with all those who offer resistance in every country, by squeezing the song of resistance against the evil government, because if we do not unite, then they can break us, as well as the fingers of the hand if they are not pressed into the fist.

Bosnia and Herzegovina is an example that inhuman and evil authorities can be forced to give up discrimination and humiliation of citizens, but also from endangering the health and lives of citizens of any country in the world. The above are instructions on how the abuse of a pandemic by totalitarian rule can be combated in any state. On this occasion, I call on all citizens around the world to unite in resisting the violation of human rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights, the constitutions and laws of every country in the world.

For the freedom and life of each of us, in every country in the world, we must fight public civil resistance to the violation of the right to freedom of thought, freedom of expression, movement, work and freedom of choice of treatment, including the right to freedom of vaccination against Covid-19, without blackmail, pressure and threats, especially since we are all the same before the virus – since it is scientifically indisputable that vaccinated people can be infected and transmit the virus as well as unvaccinated people.

From free Bosnia and Herzegovina, we call on all the people and nations of the world to unite in resistance against totalitarianism with the message – that all authorities in the world can be forced to stop forced vaccination against Covid-19 and violation of international and constitutionally guaranteed basic human rights, as well as the right to freedom of transmission of uncensored information to citizens in every country in the world.

State-police repression must stop immediately, threats to citizens, segregation and humiliation must stop – otherwise the totalitarian government of each state must fall!