Press konferencija – 18.03.2016.

U povodu Odluke Kolegija Gradskog vijeća Tuzla da se na prijedlog predsjednika Kluba BOSS-a Mirnesa Ajanovića u sjednicu Vijeća uvrsti tačka dnevnog reda kojom će se tražiti procesuiranje odgovornih za okupljanje i napad četnika na novinare u Višegradu, te uputiti zahtjev predstavnicima UN i EU za diplomatsku intervenciju u cilju zabrane djelovanja fašističkih organizacija u BiH

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla usvojio je prijedlog predsjednika Kluba BOSS-a Mirnesa Ajanovića da se u sjednicu Vijeća uvrsti tačka dnevnog reda kojom će se tražiti procesuiranje odgovornih lica za okupljanje i napad četnika na novinare u Višegradu, te uputiti zahtjev predstavnicima Ujedinjenih nacija i Evropske unije za diplomatsku intervenciju u cilju naloga OHR-u da zabrani djelovanje fašističkih organizacija u BiH. Parlamentarna skupština BiH nije u mogućnosti usvojiti legislativu kojom bi se zabranilo djelovanje fašističkih organizacija u BiH, a zbog nemoralne koalicije vladajućih stranaka koju čine i sljedbenici fašističko-četničke ideologije. Iz tog razloga je predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović predložio da Gradsko vijeće u ime svih građana antifašističke Tuzle zatraži od antifašističke međunarodne javnosti donošenje potrebnih odluka u cilju zabrane djelovanja fašističkih organizacija u BiH. Ujedinjene nacije su dužne reagovati u cilju onemogućavanja djelovanja uniformisanih paravojnih fašističkih formacija u BiH koje ugrožavaju sigurnost građana, a na osnovu ovlasti proisteklih iz Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

18.03.2016.

You may also like...