08.09.2016. – u povodu poziva predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića biračima na masovni izlazak na izbore, jer građani neizlaskom na izbore indirektno glasaju za nemoralne vladajuće stranke

U povodu održane proširene sjednice Kantonalnog odbora BOSS-a TK u vezi izborne kampanje

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović i predsjednik Kantonalnog odbora TK Edim Kadić prisustvovali su proširenoj sjednici Kantonalnog odbora BOSS-a TK u Živinicama, na kojoj su bili prisutni i kandidati za Općinsko vijeće Živinice. Predsjednik Opštinskog odbora BOSS Živinice Kerim Durić je istakao da je lista od 36 kandidata za Općinsko vijeće Živinice sastavljena od mladih i iskusnih kadrova, poštenih i kvalitetnih kandidata, koji su spremni svojim angažmanom poboljšati političku klimu na području lokalne zajednice. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je podsjetio na izrazito efikasan rad BOSS-a kao parlamentarne većine u Gradskom vijeću Tuzla, koje je u proteklom mandatu razmatralo preko 2.000 tačaka i materijala, te na neophodnost da se u interesu građana uspostavi obaveza takvog djelovanja na svim nivoima vlasti u državi. Opštinski odbor BOSS Živinice danas je predstavio promotivni materijal, prospekte sa kandidatima za Opštinsko vijeće Živinice, plakate, zastavice i ostalo čime će, između ostalog, tokom kampanje skrenuti pažnju građanima, kako bi ih potakli da izađu na izbore i glasaju za kandidate BOSS-a.

08.09.2016.

You may also like...