25.03.2016. – u povodu javnog poziva Predsjedništvu BiH da traži od Tužilaštva podnošenje žalbe u cilju određivanja doživotne zatvorske kazne Radovanu Karadžiću

U povodu javnog poziva Predsjedništvu BiH da traži od Tužilaštva podnošenje žalbe u cilju određivanja doživotne zatvorske kazne Radovanu Karadžiću

Predsjedništvo BiH dužno je intervenisati prema Tužilaštvu Haškog tribunala u cilju podnošenja žalbe, jer je nedopustivo da Radovan Karadžić bude osuđen samo na 40 godina zatvara za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine koji su mu određeni u Presudi, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Radovan Karadžić je po komandnoj odgovornosti, kao bivši predsjednik RS-a i vrhovni komandant tadašnje Vojske RS-a, odgovoran za sve zločine koji su počinjeni od stane njemu potčinjenih oficira. S obzirom da je Haški tribunal svojim pravosnažnim presudama već određivao doživotne zatvorske kazne Karadžićevim oficirima – i Radovan Karadžić je morao po komandnoj odgovornosti biti osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu. Stoga postoji dovoljno pravnog osnova da se od strane Tužilaštva Haškog tribunala izjavi žalba kako bi se obezbjedila pravična kazna doživotnog zatvora za Radovana Karadžića. To je posebno važno iz razloga što se objektivno može desiti da osuđeni Karadžić nakon izdržane dvije trećine kazne bude pušten na slobodu – što je nedopustivo, s obzirom na razmjere i težinu učešća u zločinačkom poduhvatu u cilju počinjenja ratnih zločina i genocida, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

25.03.2016.

You may also like...