26.09.2016. – u povodu najave kandidature predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića za člana Predsjedništva BiH na narednim izborima 2018. godine

U povodu najave kandidature predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića za člana Predsjedništva BiH na narednim izborima 2018. godine

Nakon impresivnog bosanskog marša sa oko hiljadu građana gradskom saobraćajnicom i u toku održavanja centralnog spektakularnog predizbornog skupa (24. septembar), najavljena je kandidatura predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića za člana Predsjedništva BiH na narednim izborima 2018. godine. Mirnes Ajanović je politički konstantno aktivan 25 godina i ubjedljivo je najaktivniji izabrani zvaničnik u BiH, a u zakonodavnim institucijama učestvovao je u raspravama po svim tačkama dnevnog reda. Njegove aktivnosti u formi predlagača i učesnika u raspravama rezultirale su usvajanjem i popravljanjem više hiljada zakona i odluka, deklaracija, rezolucija, zaključaka i ostalih akata. Predvodio je više antikorupcijskih kampanja, otvoreno i beskompromisno prozivajući kriminalizirane političare i druge nosioce državnih funkcija, uz obaveznu argumentaciju putem materijalnih dokaza, čime je raskrinkao brojne nemoralne političare. Mirnes Ajanović je političar koji nikada nije slagao i jedini je bio zajedno sa građanima i na februarskim protestima, što, između ostalog, daje dovoljan osnov za kandidaturu za člana Predsjedništva BiH.

26.09.2016.

You may also like...