01.08.2014.

Press konferencija

u povodu javnog upozorenja izvršnoj vlasti Opštine Tuzla da će u slučaju nepoštivanja odluka i zaključaka OV Tuzla, Klub vijećnika BOSS-a u cilju zaštite interesa građana i njihove sigurnosti tražiti smjenu odgovornih lica, uključujući i načelnika TuzleBOSS Logo 1

Predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a Mirnes Ajanović upućuje javno upozorenje načelniku Opštine Tuzla Jasminu Imamoviću – da će u cilju zaštite interesa građana i njihove sigurnosti, u slučaju daljeg nepoštivanja odluka i zaključaka tuzlanskog Vijeća, pokrenuti postupak odgovornosti i smjene svih nosilaca izvršne vlasti, uključujući i načelnika Opštine. Načelnik Opštine Tuzla Jasmin Imamović dužan je obezbijediti realizaciju odluka i zaključaka Vijeća, te je kao šef izvršne vlasti najodgovorniji za brojne nerealizovane odluke i zaključke Vijeća, koje je sa ingerencijama zakonodavne vlasti nadređeno i načelniku koji je dužan služiti interesima građana i poštivati rad Vijeća. Tuzlansko vijeće je najbolja zakonodavna institucija u Bosni i Hercegovini, jer je na osnovu insistiranja BOSS-a kao dijela parlamentarne većine postignuto jedinstvo djelovanja pozicije i opozicije u cilju zaštite interesa građana, što dokazuju i audio-video snimci svih sjednica Vijeća u aktuelnom mandatu. Međutim, usljed naslijeđenog neodgovornog djelovanja izvršne vlasti smanjena je efikasnost zbog neizvršavanja odluka i zaključaka Vijeća, a brojne su situacije gdje nije došlo do realizacije ni nakon više urgencija, te će BOSS u slučaju ignorisanja javnog upozorenja putem press konferencija javnosti prezentirati brojne konkretne nerealizovane odluke Vijeća i ujedno na Vijeću pokrenuti postupak smjene odgovornih lica, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

01.08.2014.

You may also like...