02.04.2019. – u povodu nastavka proglašenja gradova u Federaciji BiH i obaveze izmjene kantonalnih i federalnih zakona radi usklađivanja propisa

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozdravlja odluku Parlamenta Federacije BiH o nastavku proglašenja gradova u Federaciji BiH, jer se time uspostavlja ravnopravnost lokalnih zajednica Federacije u odnosu na Republiku Srpsku, koja je davno iskoristila pravo na izmjenu statusa opština u gradove. Potrebno je nastaviti sa uspostavljanjem gradova u Federaciji BiH gdje god je to moguće na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave, jer se time daje povoljniji status i saradnje sa gradovima van BiH, što treba rezultirati boljim uslovima života stanovnika.

Odluke o uspostavljanju gradova moraju pratiti i izmjene kantonalnih propisa u vezi izdvajanja novčanih sredstava koja treba da pripadaju gradovima po svim osnovama. Takođe, neophodno je izvršiti i izmjene Zakona o sudovima Federacije BiH, te promijeniti nazive opštinskih sudova u gradske sudove gdje god je uspostavljen grad, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

02.04.2019.

You may also like...