02.12.2016. – u povodu ponovo vraćene ukinute zakonske odredbe da se javnim pravobraniocima za zastupanje državnih organa plaćaju i advokatske naknade

Parlament Federacije BiH je 2006. godine po prijedlogu izmjene zakona Mirnesa Ajanovića ukinuo advokatske naknade za pravobranioce (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 19/06), da bi se građanima omogućilo da bez straha od novčane odmazde mogu pred sudom tražiti zaštitu svojih prava ukoliko budu ugrožena od bilo kojeg državnog organa. Međutim, nakon što je protupropisnim djelovanjem CIK BiH onemogućio mandate BOSS-a u Parlamentu FBiH, ponovo je vraćena ukinuta nemoralna odredba da se javnim pravobraniocima prilikom zastupanja državnih organa plaća i advokatska naknada.

Na osnovu političke odluke vladajuće koalicije SDA, HDZ i SBB građani se odlukama sudova obavezuju na plaćanje troškova pravobraniocima u visini advokatskih naknada, iako se javna pravobranilaštva finansiraju iz budžeta od novca građana. Nemoralnost odluke vladajuće koalicije ogleda se i u činjenici da je Zakonom već bilo određeno da se pravobraniocima plaćaju troškovi koji uključuju troškove prevoza, pa i avionske troškove, te troškove smještaja u hotelima i dnevnice, pa je dodatna obaveza da građani plaćaju i advokatske naknade pravobraniocima brutalno političko iživljavanje nad građanima, istaknuto je na press konferenciji BOSS-a.

02.12.2016.

You may also like...