03.08.2018. – u povodu obaveze predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da sazove vanrednu sjednicu Predsjedništva BiH u povodu gradnje Pelješkog mosta protivno Konvenciji UN o pravu mora

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović dužan je bez odlaganja shodno članu 6. Poslovnika o radu sazvati sjednicu Predsjedništva BiH sa pripremljenom tačkom dnevnog reda: Podnošenje tužbe Međunarodnom sudu za pravo mora protiv Republike Hrvatske, zbog gradnje Pelješkog mosta protivno Konvenciji UN o pravu mora, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Predsjedavajući Predsjedništva BiH ima ovlasti da shodno članu 23. Poslovnika sazove i vanrednu sjednicu, kako bi se mogao odrediti državni agent koji će zastupati tužbu BiH pred Međunarodnim sudom za pravo mora. Shodno članu V 2. c) Ustava BiH nije potrebno da sva tri člana Predsjedništva BiH glasaju da bi odluka bila donesena, jer je i glasanje dva člana Predsjedništva BiH dovoljno, ukoliko se ne uspije obezbijediti konsenzus prilikom odlučivanja.

Predsjedništvo BiH treba od Međunarodnog suda za pravo mora, shodno Konvenciji UN o pravu mora, tražiti pravo na slobodni plovni put i pristup BiH otvorenom moru ili da se da saglasnost za gradnju mosta ali sa visinom preko 65 metara i širinom od 600 metara na glavnim stubovima po međunarodnim standardima za suvereni plovni put, ili da Hrvatska gradi tunel ili autoput iznad Neuma sa suverenim pravom prolaska, što je višestruko funkcionalnije i jeftinije od gradnje mosta, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

03.08.2018.

You may also like...