02.08.2018. – u povodu otvorenog upozorenja predsjednika BOSS-a Mirnes Ajanovića predsjedavajućem Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću, o pravnom putu za zabranu gradnje Pelješkog mosta kojim se namjerava blokirati jedini morski izlaz BiH u svijet

Zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za službeni odgovor Europske komisije o početku gradnje Pelješkog mosta, neće zaustaviti gradnju mosta koji će blokirati jedini morski izlaz BiH u svijet, jer je Evropska komisija 7. juna 2017. godine odobrila 357 miliona Eura sredstva Evropske unije za gradnju Pelješkog mosta, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, ukoliko zaista ima namjeru zaštititi državne interese BiH, dužan je podnijeti tužbu Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu protiv Republike Hrvatske, zbog kršenja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora. Interesi Bosne i Hercegovine kao pomorske zemlje mogu se zaštiti jedino pred Međunarodnim sudom za pravo mora, koji je nadležan da utvrdi pravo na slobodni plovni put i pristup Bosne i Hercegovine otvorenom moru, a tek nakon takve odluke koju sud mora donijeti – donosi se po automatizmu sudska odluka o zabrani gradnje Pelješkog mosta jer bi onemogućio suvereni plovni put Bosne i Hercegovine, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

02.08.2018.

You may also like...