03. mart 2001.

u povodu prijave podnesene Privremenoj izbornoj komisiji protiv Selima Bešlagića zbog grubog kršenja Pravila i propisa

Bosanska stranka je podnijela prijavu Privremenoj izbornoj komisiji protiv predsjednika Glavnog odbora SDP-a i predsjednika TK Selima Bešlagića, zbog toga što kao član izvršne vlasti diskriminira predsjednika Bosanske stranke Mirnesa Ajanovića, zbog njegove borbe protiv korupcije.

Bosanska stranka je na press konferenciji prezentirala dokaze o nedemokratskim aktivnostima kojima Selim Bešlagić kao bivši načelnik Tuzle i predsjednik TK grubo krši članove 1.35, 15.30 i 113. Pravila i propisa PIK-a, time što kontinuirano diskriminira, vrijeđa i omalovažava predsjednika Bosanske stranke Mirnesa Ajanovića, čime je izvršio nasilje u cilju pokušaja onemogućavanja Ajanovića u obavljanju dužnosti člana zakonodavne vlasti.

Bosanska stranka je Privremenoj izbornoj komisiji, na više stranica prijave protiv Bešlagića, dostavila konkretne dokaze o aktivnostima koje ne odražavaju klimu demokratske tolerancije, kako to zahtijeva Okvirni mirovni sporazum za BiH, nego naglašavaju klimu netolerancije, huškačkog ponašanja i prezira prema drugim pripadnicima političkih stranaka.

Pravilima i propisima PIK-a član 1.35 je definisano, citiramo: “U skladu sa standardima utvrđenim u ustavima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Republike Srpske i u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, DISKRIMINACIJA NA OSNOVU PRIPADNOSTI POLITIČKOJ STRANCI JE STROGO ZABRANJENA”.

Takođe, član 113. je decidan: “NADLEŽNI ORGANI NA SVIM NIVOIMA VLASTI NE SMIJU VRŠITI DISKRIMINACIJU OSOBE ZBOG PRIPADNOSTI NEKOJ POLITIČKOJ STRANCI”.

Bosanska stranka zahtijeva da Privremena izborna komisija, shodno ovlastima iz člana 15.40 Pravila i propisa – smijeni Selima Bešlagića sa pozicije predsjednika Tuzlanskog kantona i time zaustavi grubo diskriminiranje predsjednika Bosanske stranke Mirnesa Ajanovića.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

You may also like...