07.02.2013.

u povodu Izvještaja Poreske uprave Federacije BiH o gašenju privrednih subjekata koji su prestali sa radom tokom protekle dvije godine

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorio je na činjenicu da se u Federaciji BiH u protekle dvije godine od kada je uvedena fiskalizacija ugasilo preko 17.000 privrednih subjekata, što je izraziti udar na ekonomiju, a posebno u okolnostima kada je izjednačen broj nezaposlenih sa zaposlenim licima. Prema Izvještaju Poreske uprave Federacije BiH u toku 2011. godine ugašeno je 7162 poslovna subjekta, dok je samo u toku prva tri mjeseca 2012. godine ugašeno 2.348 privrednih subjekta, a prema nezvaničnim podacima u 2012. godini je ukupno ugašeno oko 10.000 firmi. Gašenje preko 17.000 privrednih subjekata u Federaciji BiH u toku samo dvije godine od proteklih opštih izbora, a slična je situacija i u Republici Srpskoj – dokaz je da su aktuelne vladajuće stranke kancerogeno tkivo koje progresivno uništava budućnost svih građana, i koje se mora u cijelosti odstraniti kako bi se spriječio potpuni finansijski krah države, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

07.02.2013.

You may also like...