08. decembar 2001.

u povodu pokušaja obmane javnosti od strane SDP-a da je ponuđeni rebalans federalnog budžeta u cilju socijalnog zbrinjavanja građana

Bosanska stranka najoštrije osuđuje pokušaj obmane javnosti od strane SDP-a da odbijeni rebalans federalnog budžeta, koji je sačinjen u cilju povećanja plata federalnih funkcionera i zaposlenih u vladinoj administraciji, preformuliše u namjeru SDP-Alijanse da se budžetska sredstva usmjere za socijalno zbrinjavanje građana.

Činjenice koje je federalni poslanik i predsjednik Bosanske stranke Mirnes Ajanović prezentirao prilikom rasprave o rebalansu budžeta, neoboriv su dokaz o režimskom djelovanju SDP-a, koji i pored TV prijenosa sjednice Parlamenta, na press konferencijama pokušava ubijediti građane da ne vjeruju svojim očima i ušima – nego SDP-u.

Neoboriva je činjenica da je Vlada Federacije BiH, Prijedlogom rebalansa budžeta, namjeravala oštetiti građane za više od dvije stotine miliona maraka, odnosno za gotovo pet penzija – što će se neminovno odraziti na dalje pogoršanje socijalne krize u Federaciji.

Bosanska stranka će u ponedjeljak na press konferencijama u Sarajevu, Zenici, Bihaću i Tuzli razotkriti i skandaloznu namjeru federalne Vlade da ponovljenim rebalansom budžeta, prikrije povećanje plata fukcionerima SDP-Alijanse – prepravkama budžetskih stavki o broju zaposlenih u vladinoj administraciji.

You may also like...