08. juni 2001.

u povodu dostavljanja u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona kojim se skraćuje vojni rok

Bosanska stranka je, nakon što se Vlada F BiH oglušila na poziv da u parlamentarnu proceduru dostavi zakon kojim se skraćuje vojni rok – prijedlog za donošenje izmjena Zakona o odbrani u parlamentarnu proceduru dostavila putem poslanika stranke u federalnom Parlamentu.

Usvajanjem Prijedloga Zakona koji je Parlamentu dostavio federalni poslanik poslanik i predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, i regrutima koji su navršili četiri i po mjeseca vojnog roka prestalo bi služenje vojnog roka – narednog dana od dana stupanja zakona na snagu.

You may also like...