08. septembar 2006.

u povodu najave da će uplata 400 miliona KM viška od PDV-a u penzione i socijalne fondove – zavisiti od entitetskih vlada i Brčko Distrikta

Kandidat Patriotskog bloka za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović uputio je otvoreni poziv entitetskim vladama i vlastima Distrikta Brčko, da prihvate i provedu inicijativu koju je usvojio Parlament BiH – da se oko 400 miliona KM viška od PDV-a uplati u penzione fondove, te za izradu socijalnih programa i razvoj privrede. BOSS-ov prijedlog za parlamentarnu raspravu o ekonomsko-socijalnom statusu penzionera i radnika, kao i navedena odluka Parlamenta, podržava pravičnu raspodjelu zajedničkih dobara. Prevashodno usmjeravanje novostvorenih financijskih efektiva ka penzionom fondu je jedina pravična raspodjela, obzirom da su uz radnike, penzioneri svojim višedecenijskim radom i zalaganjem najzaslužniji za postojeća i novostvorena materijalna dobra, ocijenio je Mirnes Ajanović. Entitetske vlade i Distrikt Brčko trebaju odmah donijeti odluku da se višak od PDV-a trajno i redovno uplaćuje u penzione i socijalne fondove – sve dok ekonomsko-socijalna slika u BiH ne postane perspektivna, istakao je kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović.

You may also like...