09. septembar 2002.

u povodu povećane smrtnosti građana BiH

Bosanska stranka poziva federalni i kantonalne zavode za javno zdravstvo da odmah provedu istragu u povodu zabrinjavajućeg porasta smrtnosti građana, obzirom da je samo u Tuzli, u proteklih sedam dana – umrlo 57 osoba.

Bosanska stranka zahtijeva da se istragom utvrdi da li naglo povećana smrtnost građana i drastičan porast kancerogenih bolesti ima uzročno-posljedičnu vezu sa nekvalitetnom hranom, obzirom da se u Bosnu i Hercegovinu masovno uvoze prehrambene namirnice bez validnog bh. certifikata o radiološkoj ispravnosti.

You may also like...