10.1.2003. – izvjestajna press konferencija o radu BOSS-a u 2002. godini

Izvještajna press konferencija o radu BOSS-a u 2002. godini

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, na izvještajnoj press konferenciji o radu BOSS-a u 2002. godini, prezentirao je sumirane podatke o kontinuiranom svakodnevnom radu Bosanske stranke na ustroju demokratske pravne države i stvaranju sigurnog okruženja za građane, koji nedvosmisleno ukazuju na bitnu razliku BOSS-a od drugih političkih stranaka, koje su aktivne samo u izbornoj kampanji ili tokom seansi pljačkanja imovine građana i kršenja ljudskih prava.

Putem 88 press konferencija i 203 saopštenja za javnost, te korištenjem dostupnih pravnih sredstava, predstavnici BOSS-a su se suprotstavili kriminalu bivše vlasti,             i pokušaju stvaranja policijske države od strane SDP-a i Stranke za BiH.

BOSS je putem svojih predstavnika u zakonodavnim institucijama, i tokom 2002. godine, aktivno i reformski djelovao na polju donošenja zakona i podzakonskih akata koji omogućavaju efikasniju zaštitu osnovnih ljudskih prava, nastavak materijalne i druge pomoći BiH, te njeno primicanje uključivanju u euro-atlantske integracije. Nažalost, zbog opstrukcije ostalih političkih stranka, brojni prijedlozi BOSS-a, koji su omogućavali rješavanje teške ekonomske situacije – nisu prihvaćeni.

BOSS je svojim kontinuiranim radom, uprkos političkim i drugim pritiscima, uspio građanima učiniti dostupnim informacije o pokušaju slovenačko-srbijansko-hrvatskog tajkunskog lobija da ekonomski okupira BiH, te dokazati činjenicu – da bivša vlast,            u nezajažljivoj želji za učešćem u tajkunskom ekstra profitu, nije prezala od satanizacije građana i ugrožavanja zdravstvene bezbjednosti i stavljanja građana BiH u podređen položaj.

Politička platforma i nepristran i beskompromisan karakter borbe BOSS-a                           za demokratsko društvo i socijalnu pravdu, proteklih Opštih izbora su se odrazili i na izborni rezultat – svrstavanjem BOSS-a među pet najuticajnijih parlamentarnih stranaka u F BiH.

 

10.1.2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...