11.04.2018. – u povodu zahtjeva da se Tomislav Ljubić, glavni tužilac Tužilaštva TK, izjasni da li su istiniti medijski navodi da Tužilaštvo namjerava neprocesuirati protuzakonito poslovanje Gradskih apoteka Tuzla u iznosu od oko 30 miliona maraka

Nakon medijskih napisao o sumnji u zloupotrebu službenog položaja od strane odgovornih tužilaca Tužilaštva Tuzlanskog kantona, te da je gradonačelnik Jasmin Imamović protuzakonito posredovao u cilju neprocesuiranja odgovornih lica iz Javne zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla, koja je poslovala protivno Zakonu o javnim nabavkama u iznosu od oko 30 miliona maraka, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović dostavio je dopis Tužilaštvu TK. Od glavnog tužioca Tomislava Ljubića je zatraženo da se izjasni o osnovanosti i istinitosti medijskih navoda da je postupajući tužilac Kenan Balić već odlučio da se neće provoditi istraga i pored nespornih dokaza iz dostavljenih krivičnih prijava o protuzakonitom poslovanju bez tendera, što je omogućilo odgovornim licima iz gradskih apoteka da za iznos od oko 30 miliona maraka biraju od kojeg proizvođača i dobavljača će nabaviti lijekove i time mogućnost lične materijalne dobiti u iznosu od preko milion maraka.

Od glavnog tužioca Tomislava Ljubića je zatraženo da se izjasni da li su osnovani i istiniti medijski navodi, citiramo: „u vezi vinovnika kriminala sa Tuzlanskim apotekama, sasvim slučajno, Jasminova vjenčana supruga (koja je, takođe, apotekarka) dobra je prijateljica i komšinica sa direktoricom Tuzlanskih apoteka Aidom Nišić, dok je njenog muža Jasmin namjestio za direktora inkubacionog centra u Lipnici.  Edim Kadić je također bitan Jasminu Imamoviću za političku većinu u tuzlanskom Gradskom vijeću, pa je i to razlog zataškavanja ovog mega kriminala čije posušivanje koordinira Radovanović“, završen citat.

10.04.2018.

You may also like...