14.04.2018. – u povodu usvojenih zaključaka Gradskog vijeća Tuzla u vezi inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa

Gradsko vijeće Tuzla je na inicijativu predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića usvojilo više zaključaka u vezi inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa, kao i druge zaključke koji se odnose na olakšavanje životnih uslova dijabetičara. Gradsko vijeće Tuzla je pored zaključaka koji se odnose na obaveze koje treba izvršiti gradonačelnik i Gradska uprava, zahtjeve za realizaciju inicijative uputilo svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti u državi, kao i nadležnim agencijama, institutima i zdravstvenim zavodima. Prioritet je stavljen na zahtjevu upućenom Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH da se senzor za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi koji detektuje i signalizira previsoke ili preniske vrijednosti šećera u krvi FREE STYLE LIBRE (ABBOT) ili drugi odgovarajući uređaj (DEXCOM) i čitač za očitavanje vrijednosti, uvrste u odgovarajući Registar lijekova odnosno Registar medicinskih sredstava koja imaju dozvolu za stavljanje u promet u BiH, imajući u vidu činjenicu da u većini evropskih zemalja zdravstveno osiguranje pokriva nabavku tog uređaja. Time bi se obezbijedilo da djeca i odrasli ne moraju trpjeti dnevno desetak uboda u prste radi kontrole nivoa šećera u krvi i time primanja terapije, te bi se obezbijedili uslovi za pravilno i pravovremeno terapijsko cjelodnevno djelovanje.

U prilogu se dostavljaju zaključci Gradskog vijeća Tuzla i Inicijativa „Za život sa manje boli“, istakao je između ostalog, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović na press konferenciji, na kojoj su prisustvovali roditelji i djeca oboljela od dijabetesa.

GVT – Inicijativa Za život sa manje boli

Zaključci – „Za život sa manje boli“

14.04.2018.

You may also like...