12.05.2001. – u povodu smisljenog uskracivanja bh. gradjanima

Press konferencija

u povodu smišljenog uskraćivanja bh. građanima pravovremenih i tačnih informacija o radu parlamentarnih predstavnika – od strane BHT-a

 

Bosanska stranka zahtijeva od predsjednika Federacije BiH Karla Filipovića, da odgovori na poslaničko pitanje – šta će poduzeti, u skladu sa svojim ovlaštenjima, u slučaju neispunjavanja obaveze javnog tv prenosa sjednica Parlamenta Federacije BiH, od strane bosanskohercegovačke TV.

BOSS zahtijeva od Predsjednika Federacije, da Vlada na narednoj sjednici federalnog Parlamenta, zatraži usvajanje zaključka koji će predstavljati zvaničan protest rukovodnom kadru BHT-a, zbog nepoštivanja odluke o obaveznom prenosu sjednica federalnog Parlamenta, sa zahtjevom – da se odmah prestane sa smišljenim blokiranjem i uskraćivanjem pravovremenih i tačnih informacija bh. građanima o radu njihovih parlamentarnih predstavnika.

Činjenica da su poslanici SDP-a, na prošloj sjednici Parlamenta F BiH, onemogućili         da Parlament raspravlja o ignorisanju obaveze javnog prenosa sjednica, o čemu javnost takođe nije informisana – dokazuje da iza korumpiranih osoba u BHT-u – stoji             SDP-DNZ Alijansa za promjene.

Potpuna cenzura političkih aktivnosti multietničke opozicije, koju BHT najamnički poduzima u cilju prikrivanja protuzakonitih aktivnosti aktuelne vlasti – ima strateški interes sakriti od TV pretplatnika, da Alijansa za prvih sto dana nije napravila ništa od obećanog, ali jeste radila protiv interesa građana, donoseći nehumane zakone.

Bosanska stranka još jednom poziva Visokog predstavnika u BiH Volfganga Petriča,         da konačno upotrijebi svoje ovlasti i sankcioniše urednike informativno-političkog programa BHT-a, a posebno glavnu i odgovornu urednicu Mariju Topić, koja je direktno odgovorna za provedbu cenzure informacija o radu opozicionih političkih stranaka,           na štetu ustavnog, odnosno zakonskog prava bh. građana na tačno i pravovremeno informisanje.

 

12.5.2001.

 

 

You may also like...