12.07.2011. -Press konferencija

Press konferencija

u povodu radikalizacije politike SDP-a namjerom onemogućavanja djelovanja opozicije i sprječavanja građana da imaju pravovremen, potpun i objektivan uvid u rad zakonodavnih institucija

 

Bosanska stranka upozorava na izrazitu radikalizaciju djelovanja SDP-a, koji se pretvara u ekstremnu nedemokratsku stranku, jer necivilizacijskim metodama namjerava onemogućiti djelovanje opozicije i od javnosti sakriti rad izabranih zvaničnika. Dokaz totalitarnog djelovanja SDP-a i njihovih podanika ogleda se u namjeri da se na (sutrašnjoj) sjednici Opštinskog vijeća Tuzla usvoje izmjene Poslovnika o radu, na način da će se formirati Služba obezbjeđenja koja će građane pretresati kako bi se spriječilo da na sjednice Vijeća unesu sredstva za snimanje, a u cilju sakrivanja totalitarnog djelovanja SDP-a, koji je ranije svojom odlukom zabranio direktan i indirektan prenos sjednica Vijeća sredstvima informisanja. SDP izmjenama Poslovnika namjera onemogućiti i djelovanje opozicije, jer je predviđeno da predsjedavajući Vijeća, koji je iz SDP-a, može samostalno odlučiti da govor vijećnika nije u okviru tačke dnevnog reda, kada god se ukaže na nezakonito djelovanje izabranih zvaničnika i državnih službenika. Ukoliko se vijećnik usudi nastaviti govoriti o činjenicama koje SDP ne želi čuti, predsjedavajući Vijeća će oduzeti riječ vijećniku i zatim naložiti udaljenje vijećnika sa sjednice. Ukoliko po odluci SDP-a vijećnik ne bude poslušan i sam ne napusti sjednicu, postupiće se na način, citiramo: “predsjedavajući će naložiti službi zaduženoj za održavanje reda u sali da tog vijećnika udalji sa sjednice i odrediti pauzu do izvršenja mjere udaljenja”, završen citat. Svaki komentar je suvišan, jer se riječima ne može opisati totalitarno djelovanje SDP-a, koje je svojstveno samo režimima ogrezlim u tiraniji i koje će sigurno rezultirati nezapamćenim političkim terorom, istaknuto je na press konferenciji BOSS-a.

12.07.2011.

You may also like...