15. januar 2001.

u povodu zahtjeva za procesuiranje krivične prijave protiv Selima Bešlagića

Bosanska stranka upućuje zahtjev Tužilaštvu i Ministarstvu pravde FBiH da pokrenu istragu protiv kantonalnog tužioca Ize Tankića i opštinskog tužioca Šesenama Ćosića zbog pristrasnosti u predmetu krivične prijave protiv Selima Bešlagića.

Bosanska stranka je u smislu člana 140. Zakona o krivičnom postupku podnijela nadležnom tužilaštvu, protekle godine, krivičnu prijavu protiv Selima Bešlagića, zbog postojanja osnova sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj u cilju sticanja nezakonite dobiti. Pored ove krivične prijave i finansijska policija je podnijela izvještaj na preko 4000 stranica o kršenju zakona od strane načelnika Selima Bešlagića i njegovih saradnika. Obzirom da nadležno tužilaštvo nije poduzelo potrebne radnje u cilju procesuiranja krivične prijave, Bosanska stranka izražava sumnju u nepristrasnost tužilaštva.

Bosanska stranka zahtijeva od Federalnog tužilaštva i Ministarstva pravde FBiH da se izjasne da li su tužioci Izo Tankić i Šesenam Ćosić u službi Ustava i zakona Bosne i Hercegovine ili u službi prijavljenog i osumnjičenog za kriminal – Selima Bešlagića.

You may also like...