15. septembar 2006.

u povodu otvorenog poziva Mirnesa Ajanovića Vladi FBiH – da u ponedjeljak pristupi razmatranju Prijedloga zakona o demobilisanim borcima

Predsjednik BOSS-a i kandidat Patriotskog bloka za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović uputio je otvoreni poziv Vladi FBiH i premijeru Ahmetu Hadžipašiću da u ponedjeljak pristupe razmatranju Prijedloga zakona o demobilisanim borcima. Mirnes Ajanović je osudio politiku lažnih obećanja i svršenog čina koju prema demobilisanim borcima i njihovim porodicama provodi federalna Vlada. Manipulisanje strpljenjem boraca i davanje obećanja koja nemaju namjeru ispuniti – čine Vladu i premijera odgovornim za sve negativne posljedice koje mogu proizaći iz opravdanog revolta prevarenih demobilisanih boraca. Kako ne bi došlo do širih socijalnih nemira Vlada, premijer i nadležni ministri su dužni izvršiti svoje obaveze prema borcima, te Parlamentu FBiH dostaviti Prijedlog zakona o demobilisanim borcima do 19.09.2006. godine, za kada je zakazana parlamentarna sjednica, istakao je kandidat Patriotskog bloka za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović.

You may also like...