16.06.2017. – u povodu potrebne izmjene Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, kako bi se mogli legalizovati objekti izgrađeni ili dorađeni nakon 2007. godine

Neophodno je izvršiti izmjenu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata TK kojim je određeno da se zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata može podnijeti do 2019. godine, za objekte koji se nalaze na satelitskom snimku a započeti su najkasnije do 19. jula 2007. godine, ili su izgrađeni, dograđeni, rekonstruisani ili sanirani bez odobrenja za građenje.Time su u neravnopravan položaj dovedeni građani koji su u proteklih deset godina bili prinuđeni napraviti bespravni objekat kako bi svojim porodicama obezbijedili nužni smještaj, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Kako bi se svim građanima omogućila jednaka prava, potrebno je izvršiti izmjenu Zakona u TK, ali i u svim ostalim kantonima – da bi se u cilju legalizacije objekata izradio novi satelitski snimak, posebno jer je poslije deset godina internetska i satelitska tehnologija znatno bolja te je mnogo jednostavnije satelitsko snimanje, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

16.06.2017.

You may also like...