30.05.2014.

Press konferencija

u povodu podnesene prijave Centralnoj izbornoj komisiji BiH za ovjeru BOSS-Bosanske stranke za Opšte izbore 2014

BOSS Logo

Predstavnici BOSS-a su juče predali Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za ovjeru Bosanske stranke za Opšte izbore 2014. BOSS je dostavio svu potrebnu dokumentaciju za ovjeru prijave za izbore, te izjave nosioca mandata ali i potpise podrške birača za kandidaturu na izborima za sve nivoe zakonodavne vlasti, uključujući sve kantonalne skupštine, oba entiteta i Parlamentarnu skupštinu BiH. Bosanska stranka nije predala prijavu za ovjeru nivoa Predsjedništva BiH, iz razloga što je određena previsoka dodatna taksa od 20.000 KM koja je uslov za podnošenje prijave, pored već određene takse za zakonodavni nivo vlasti u BiH u iznosu od 20.000 KM. Totalitarizam nemoralnih vladajućih stranaka koje su pljačkale Bosnu i Hercegovinu svih proteklih poslijeratnih, ali i ratnih godina, ogleda se i u činjenici da se političkim strankama koje nisu saučestvovale u pljački građana – previsokim novčanim taksama onemogućava pravo na izbore za članove Predsjedništva BiH, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

30.05.2014.

You may also like...