16.06.2006. – u povodu potpisane koalicije Patriotski blok BOSS-SDU BiH

u povodu potpisane koalicije Patriotski blok BOSS-SDU BiH

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović i predsjednik SDU Sejfudin Tokić potpisali su zajedničko djelovanje na predstojećim izborima u koaliciji pod nazivom Patriotski blok BOSS-SDU BiH. Patriotski blok BOSS-SDU BiH prijavljen je za sve nivoe vlasti, odnosno za sve kantonalne skupštine, entitetske parlamente, predsjednika RS i Predsjedništvo BiH.

Svih ovih godina od međunarodnog priznanja BiH, posebno poslije Dejtona, bosanskohercegovačkoj politici je trebala autentična patriotska politička snaga koja bi podrazumijevala sve civilizacijske imperative multietničke i multikulturalne tradicije i koja bi se sa tih pozicija borila za interese BiH i svih građana. Ni jedna država ne može opstati bez političkih patriotskih snaga koje moraju biti utjelovljene u ispunjavanju osnovnih elemenata koji državu čine državom. Suština BiH je antifašizam, antinacionalizam i socijalna pravda putem borbe za interese mladih, radnika i penzionera, ali i putem beskompromisne borbe protiv svih oblika kriminala i korupcije. Takva snaga je trebala Bosni i Hercegovini, koju je dobila kroz Patriotski blok BOSS-SDU BiH, koji okuplja ne samo članova BOSS-a i SDU, nego i sve patriotski opredijeljene građane, koji su svih ovih godina težili ka okupljanju istinskog patriotskog bloka, istakao je Mirnes Ajanović.

 

16.6.06

 

 

You may also like...