18. septembar 2006.

u povodu najave obavezivanja kandidata za Predsjedništvo BiH Mirnesa Ajanovića da će ulaskom u Predsjedništvo BiH shodno ovlastima podnijeti tužbu Međunarodnom sudu kako bi se spriječila podjela BiH

Predsjednik BOSS-a i kandidat Patriotskog bloka za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović najavio je da se obavezuje da će ulaskom u Predsjedništvo BiH shodno ovlastima odmah podnijeti tužbu Međunarodnom sudu na osnovu Bečke konvencije o pravu ugovora iz 1969., kako bi se osujetile namjera podjele BiH specijalnim paralelnim vezama entiteta sa susjednim državama. Bečka konvencija definiše da je bilo koji međunarodni ugovor koji je zaključen pod prisilom agresije – suprotan međunarodnim pravnim normama i – smatra se ništavim, te se dejstvo ugovora ne može ni na koji način konvalidirati, a za poništenje ugovora je nadležan Međunarodni sud. Dejtonski ustav međunarodno pravo definiše ugovorom kapitulacije pred agresijom i shodno Bečkoj konvenciji nakon 1969. godine nije dopušteno konvalidiranje takvog ugovora, te pokretanje postupka pred Međunarodnim sudom obezbjeđuje vraćanje na važeći Ustav međunarodno priznate Republike BiH, bez entiteta, istakao je kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović.

You may also like...