Saopštenje za javnost u povodu zahtjeva opštinskim, kantonalnim i federalnim organima za hitno saniranje udarnih rupa na saobraćajnicama

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo poziva nadležne opštinske, kantonalne i federalne organe da odmah saniraju udarne rupe na saobraćajnicama, ističući da ne postoji ni jedno opravdanje za postojanje ni jedne udarne rupe, jer je dužnost općinskih službi, kantonalnih i federalnih organa da održavaju ceste ispravnim bez udarnih rupa, a građani to plaćanju ne samo budžetskim sredstvima, nego i sredstvima prilikom registracije vozila. Nije potrebno ni objašnjavati koliko se vozila oštećuju svakim udarcem točka u udarnu rupu, jer su i nastale udaranjem točkova u manju, a zatim vremenom u mnogo veću udarnu rupu. Nedopustivo je da niko od nadležnih ne obraća pažnju na formiranje i uvećanje tih udarnih rupa, koje pored oštećenja vozila građana ugrožava i sigurnost u saobraćaju i vozača i pješaka. Nedopustivo je da udarne rupe koje su poprilično duboke i široke dočekaju zimu, ne radi smrzavanja istih, nego zbog činjenice da će upotrebom soli i posipnih materijala doći do izrazitog uvećanja tih udarnih rupa, ali i zbog činjenice da se ne mogu adekvatno niti sanirati u zimskim uslovima. Stoga je neophodno odmah sanirati sve udarne rupe na saobraćajnicama, svako iz svoje nadležnosti, i ne treba izmišljati razloge da nema specijalnih vozila za te namjene i sl., jer se može i sa malim vozilom i upotrebom lopate izvršiti saniranje udarnih rupa prigodnim materijalom.

You may also like...