20. septembar 2000.

u povodu neprofesionalnog rada Nezavisne komisije za medije

Bosanska stranka zahtijeva od Visokog predstavnika da u skladu sa svojim ovlaštenjima smijeni kompletan sastav Nezavisne komisije za medije, zbog nedosljedne primjene pravila propisanih Kodeksom o radu medija.

Poziv koji je Nezavisna komisija za medije uputila medijima o potrebi jednakog medijskog tretmana za sve stranke na predstojećim opštim izborima, vrhunac je licemjerja – jer su brojne činjenice koje dokazuju da Nezavisna komisija za medije otvoreno toleriše diskriminaciju Bosanske stranke od strane medija pod direktnom kontrolom SDP-a.

Postojeća Komisija za medije toleriše i kršenje međunarodnih normi o emitovanju RTV programa, dopuštajući da ovi mediji masovno emituju sadržaje za koje nisu otkupljena autorska prava.

Pored brojnih dokaza koje je dostavljao BOSS o neizbalansiranom izvještavanju pojedinih medija, Nezavisna komisija za medije nijednom nije sankcionisala uskraćivanje ustavom zagarantovanog prava na ravnopravno političko djelovanje. Učinak Nezavisne komisija za medije, čiji je osnovni zadatak da štiti politički pluralizam u izvještavanju medija – može se uporediti sa učinkom UNPROFOR-a koji je trebao štititi Bošnjake u demilitarizovanim enklavama tokom proteklog rata u BiH.

Uzimajući samo broj i visinu kazni koje su mediji do sada plaćali zbog diskriminacije pojedinih političkih stranaka – stiče se utisak da je BiH prema mišljenju IMC-a zemlja sa najvišim standardima rada medija.

Apsurdno je što Komisija egzistira iz sredstava uzetih od medija, gdje proizvođači programa imaju plate i deset puta manje od članova IMC-a.

Bosanska stranka traži da Visoki predstavnik formira novu komisiju za medije koja će raditi u sastavu entitetskih parlamenata, obzirom da je i prema Ustavu informiranje u isključivoj nadležnosti kantona odnosno entiteta.

Time bi se ostvarila ušteda velikih materijalnih sredstava – što je u skladu i sa važećom politikom Međunarodne zajednice o smanjenju viška administarcije.

You may also like...