24.10.2007.

 

u povodu prezentacije međunarodnih pravnih normi o krivičnoj odgovornosti sudije Okružnog suda u Beogradu Milana Bilparića, zbog protuzakonitog odbijanja izručenja Ilije Jurišića Bosni i Hercegovini

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović prezentirao je na međunarodne pravne norme o krivičnoj odgovornosti sudije Okružnog suda u Beogradu Milana Bilparića, zbog protuzakonitog odbijanja izručenja Ilije Jurišića Bosni i Hercegovini. Obrazloženje Rješenja Vrhovnog suda Srbije kojim je poništena nezakonita odluka sudije Milana Bilparića, obavezuje Tužilaštvo BiH na podnošenje krivične prijave zbog počinjenog djela iz člana 243. Krivičnog zakona Srbije, kojim se sudija kažnjava zatvorom do pet godina u slučaju kršenja zakona i nanošenje štete, koja je u konkretnom slučaju načinjena prema neosnovano zatočenom Iliji Jurišiću.                           Članom 12. Krivičnog zakona BiH propisano je da se bh. krivično zakonodavstvo primjenjuje i prema strancu koji izvan teritorije BiH prema BiH ili njenom državljaninu učini krivično djelo. Norme međunarodnog krivičnog prava, odnosno prostornog važenja krivičnog prava i načela pasivnog personaliteta, obavezuju države da štite svoje građane i u slučaju kada su žrtve izvršenja krivičnih djela u inostranstvu, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

24.10.2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...