25. oktobar 2007.

u povodu 25. oktobra Dana penzionera i neophodnosti ravnopravne isplate povećanja penzija

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da aktivnosti Vlade Federacije BiH moraju rezultirati boljim i humanijim odnosom prema penzionerima. Dan penzionera obavezuje da se još jednom zatraži od Vlade Federacije BiH da ukine praksu povećanja penzija putem procentualne isplate, kako bi se umanjila diskriminacija penzionera sa niskim penzijama. Mora se zaustaviti nemoralna praksa izrazitog povećanja penzija povlaštenih penzionera koji primaju više od 1.000 KM, dok 300.000 penzionera dobijaju mizerno povećanje. Ravnopravna isplata povećanja penzija je jedan od načina ispravljanja grešaka prema najstarijoj populaciji koja se nalazi u najtežoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji.

You may also like...