26.05.2018. – u povodu podnesene prijave Centralnoj izbornoj komisiji BiH za ovjeru BOSS-Bosanske stranke za Opšte izbore 2018.

Predstavnici BOSS-a predali su Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za ovjeru Bosanske stranke za Opšte izbore 2018. godine. BOSS je dostavio svu potrebnu dokumentaciju za ovjeru prijave za izbore, izjave nosioca mandata i potpise podrške birača za kandidaturu na izborima za sve nivoe zakonodavne vlasti, uključujući sve kantonalne skupštine, oba entiteta i Parlamentarnu skupštinu BiH. 26.5.2018.Predstavnici BOSS-a predali su Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za ovjeru Bosanske stranke za Opšte izbore 2018. godine. BOSS je dostavio svu potrebnu dokumentaciju za ovjeru prijave za izbore, izjave nosioca mandata i potpise podrške birača za kandidaturu na izborima za sve nivoe zakonodavne vlasti, uključujući sve kantonalne skupštine, oba entiteta i Parlamentarnu skupštinu BiH.

26.05.2018.

You may also like...