26. oktobar 2010.

u povodu novih dokaza o osnovanosti krivične prijave podnesene Tužilaštvu BiH protiv članova Centralne izborne komisije zbog krivičnog djela izborne prevare

Novi dokazi o osnovanosti krivične prijave podnesene Tužilaštvu BiH protiv članova Centralne izborne komisije sadržani su i u njihovom aktu od 23. oktobra (broj 05-1-07-394/10) povodom prijave BOSS-a o brojnim krivičnim djelima izborne prevare od strane biračkih odbora, prezentiranih i u medijima, u kojem je u vezi, kako se navodi, neregularnosti rada članova biračkih odbora, naznačeno, citiramo: “CIK će nakon provedenih Općih izbora 2010. godine, u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim u članu 2.9 Izbornog zakona BiH razmatrati rad članova biračkih odbora, i tom prilikom će, na osnovu podataka dobijenih u postupku ponovnog brojanja glasačkih listića u Glavnom centru za brojanje, podataka dobijenih iz prigovora političkih subjekata i drugih relevantnih dokaza, u postupku utvrditi eventualnu odgovornost člana biračkog odbora i u skladu sa odredbama istog zakona izreći odgovarajuće sankcije.”, završen citat. Svaki komentar je suvišan, jer je očito brutalno iživljavanje članova CIK-a u kršenju Izbornog zakona, obzirom i na obavezu iz člana 2.10 Izbornog zakona BiH prema kojem je CIK dužan poništiti izbore u izbornoj jedinici ili biračkom mjestu ako se ustanove nepravilnosti. Jasno je da članovi CIK-a i nekoliko sudija Apelacionog odjela Suda BiH namjeravaju po svaku cijenu legalizovati vlast dobijenu izvršenjem teških krivičnih djela, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...