29.08.2014.

Press konferencija

u povodu nastavka realizacije kampanje BOSS-a u cilju vraćanja morala u politiku, usvojenom inicijativom Mirnesa Ajanovića za ispitivanje porijekla imovine svih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima, uključujući i predsjednike političkih stranaka

BOSS Logo 1

Tuzlansko Vijeće je na usvojilo inicijativu Mirnesa Ajanovića, kojom se od pravosudnih organa traži ispitivanje porijekla imovine svih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima, uključujući i predsjednike političkih stranaka, čime je nastavljena kampanja BOSS-a u cilju vraćanja morala u politiku. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović istakao je da izraženo nezadovoljstvo građana i na februarskim protestima, te stepen opšteg kriminaliteta u državi, obavezuje na konkretno djelovanje jer su brojni zvaničnici i predsjednici političkih stranaka 1992. godine bili lica sa minimalnom imovinom, dok sada raspolažu višemilionskom imovinom, ili su je prenijeli na srodnike i druga lica. Potrebno je zbog razmjera počinjene štete prema državi i građanima prioritet istrage staviti na predsjednike političkih stranaka i druge stranačke funkcionera u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Na osnovu obrazloženja Mirnesa Ajanovića tuzlansko Vijeće je usvojilo sljedeće: “Insistira se na ispitivanju porijekla imovine svih nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH, uključujući i predsjednike političkih stranaka, odnosno traži se da nadležni organi provjere i provedu istragu kakvo je bilo imovinsko stanje funkcionera prije 1992. godine, a kakvo je danas, te da li je imovina stečena na zakonit način, a da navedena aktivnost krene od predsjednika političkih stranaka”.

29.08.2014.

You may also like...