31.01.2019. – u povodu Presude Kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Esed Radeljaš osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, po osnovu krivične prijave predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića

Bosanska stranka pozdravlja Presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine osuđen Esed Radeljaš, za zloupotrebu službenog položaja i ovlaštenja i pranje novca, a na osnovu krivične prijave koju je Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo podnio predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. U krivičnoj prijavi BOSS-a, na osnovu koje je potvrđena optužnica i izrečena Presuda, navedeno je da je Esed Radeljaš, kao poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo, u saradnji sa odgovornim licima Kantona Sarajevo zloupotrijebio novac iz kantonalnog budžeta namijenjen isključivo za finansiranje političke stranke BOSS i usmjerio ga na privatni račun, što je protivno članu 3. i članu 7. Zakona o finansiranju političkih stranaka u BiH.

Kantonalni sud u Sarajevu je Presudom obavezao Eseda Radeljaša da u roku od 30 dana isplati BOSS-u novčani iznos za koji je u sudskom postupku utvrđeno da je Radeljaš protuzakonito usmjerio na svoj privatni račun, uz obavezu plaćanja troškova postupka.

31.01.2019.

You may also like...