31.05.2007.

u povodu podrške BOSS-a apelu visokog predstavnika u BiH, za prioritetno donošenje državnog zakona o visokom obrazovanju

 

Bosanska stranka je izrazila punu podršku apelima visokog predstavnika u BiH, da se prioritetno usvoji državni zakon o visokom obrazovanju, kako bi se stvorili uslovi da                 bh. diplome i akademska zajednica postanu priznati u evropskim i svjetskim okvirima. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je otvoreni poziv vladarima BiH da se u izradi državnog zakona uvaže primjedbe i stručni stavovi dekana i univerzitetskog nastavnog kadra, kako bi se adekvatno zadovoljili kriteriji Bolonjske deklaracije. Pored prioritetnosti usvajanja državnog zakona o visokom obrazovanju, posebno je važno da zakon bude kvalitetan, u cilju zaštite prava studenata, detaljnog regulisanja prava fakulteta na autonomnost, te postupka licenciranja, akreditacije i nadzora visokoškolskih ustanova u BiH, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

31.5.2007.

You may also like...