31.08.2007. – u povodu usvojenih Zakljucaka na jucerasnjoj sjednici tuzlanskog Vijeca

u povodu usvojenih Zaključaka na jučerašnjoj sjednici tuzlanskog Vijeća

 

Na inicijativu Mirnesa Ajanovića predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a, tuzlansko Vijeće je usvojilo više zaključaka u cilju zaštite građana ugroženih povećanjem cijena životnih namirnica. Naloženo je da se putem rebalansa budžeta izdvoje sredstva za narodnu kuhinju kao kompenzacija zbog povećanja cijena, a načelnik je ovlašten da iz tekuće rezerve odmah izdvoje potrebna sredstva, te da se obezbijedi ugalj za ugrožene porodice. Efikasno djelovanje tuzlanskog Vijeća trebaju pratiti sve opštine u BiH, kako bi se umanjila šteta zbog neodgovornog djelovanja viših nivoa vlasti. Takođe je od viših institucija vlasti zatraženo da se iz viška prihoda od PDV-a subvencionira električna energija i drugi troškovi narodnih kuhinja. Zbog negativnog djelovanja nekoliko “bauk” profesora Ekonomske škole u Tuzli, u kojoj je više maturanata izgubilo godinu, Vijeće je od nadležnih institucija zatražilo reakciju i poduzimanje mjera kako bi se zaštitili učenici, a takvi profesori uklopili u odgojno-obrazovne okvire.

 

31. 08. 2007.

You may also like...