Federalno tužilaštvo odredilo nadležnost Kantonalnog tužilaštva HNK Mostar za postupanje po krivičnoj prijavi Mirnesa Ajanovića zbog bakteriološki neispravne vode

Nakon što je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio krivičnu prijavu Federalnom tužilaštvu protiv Siniše Skočibušića, direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH i drugih odgovornih lica, Agencije za sigurnost hrane BiH i proizvođača flaširanih voda za piće za koje je utvrđeno da su bakteriološki neispravne i da sadrže fekalne materije, ovo tužilaštvo dostavilo je na adresu BOSS-a obavijest o postupanju.

U obavijesti se navodi, između ostalog, citiramo: “…kako iz krivične prijave proizilazi da su prijavljeni Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH i druge odgovorne osobe ovog Zavoda, te obzirom na krivična djela koja su prijavljena, očito je da su radnje izvršenja preduzimane u sjedištu Zavoda za javno zdravstvo FBiH u Mostaru odnosno na području mjesne nadležnosti Kantonalnog tužilaštva HNK Mostar, navedena krivična prijava je dana 07.12.2022. godine dostavljena Kantonalnom tužilaštvu HNK Mostar, kao stvarno i mjesno nadležnom Tužilaštvu.“.

You may also like...