Category: Saopštenja 2022.

Federalno tužilaštvo odredilo nadležnost Kantonalnog tužilaštva HNK Mostar za postupanje po krivičnoj prijavi Mirnesa Ajanovića zbog bakteriološki neispravne vode

Nakon što je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio krivičnu prijavu Federalnom tužilaštvu protiv Siniše Skočibušića, direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH i drugih odgovornih lica, Agencije za sigurnost hrane BiH i proizvođača flaširanih voda...

Krivična prijava protiv Siniše SkočibušIća i drugih lica Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Agencije za sigurnost hrane BiH i proizvođača bakteriološki neispravne vode za piće

Mirnes Ajanović je Federalnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu protiv Siniše Skočibušića, direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH i drugih odgovornih lica, Agencije za sigurnost hrane BiH i proizvođača flaširanih voda za piće za koje...

Saopštenje za javnost u povodu Dana državnosti BiH i obaveze istrajavanja na usvajanju ili nametanju državnog zakona o zabrani fašističkog i nacionalističkog djelovanja i krivičnog procesuiranja nacional-socijalističkih partija

Uz čestitku građanima u povodu Dana državnosti i 79 godina od zasjedanja ZAVNOBiH-a kada je obnovljena državnost BiH u sadašnjim međunarodno priznatim granicama, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo poziva međunarodne zvaničnike u BiH na...